Kinesio Taping Metod » Видеа в помощ на практикуващия

Видеа в помощ на практикуващия

          http://www.youtube.com/watch?v=HPLcci1uoEI

 http://www.youtube.com/watch?v=6sRImRMc_EM

 http://www.youtube.com/watch?v=B-SMUA3QfVw